УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ И ЗА ПРЕДАВАНЕ/ПОДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ НА КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите от 30.01.2020г. са приети промени в „Политика за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания“ на Кепитъл Маркетс АД

Изменената политика можете да намерите в секция „Документи”