УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите от 11.09.2020г., в съответствие с изискването на чл. 75а от Закона за пазарите на финансови инструменти, е приета Политика за ангажираност на инвестиционен посредник „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД.

Политика за ангажираност можете да намерите в секция „Документи”
Достъпът до информацията за изпълнение на Политиката е безплатен.