УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ С КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД и ПРИЕМАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЯК ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ЗА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите от 16.11.2018г., бяха приети промени в общите условия приложими към договорите с клиенти. Беше приета и политика за предоставяне на пряк електронен достъп за търговия на Българска фондова борса – София на ИП „Кепитъл Маркетс“ АД.

Променените общи условия, както и политиката за предоставяне на пряк електронен достъп за търговия на Българска фондова борса – София на ИП „Кепитъл Маркетс“ АД, можете да намерите в секция „Документи”

  Общите условия влизат в сила от 17.12.2018г. При несъгласие с измененията и допълненията в общите условия клиентът има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизане в сила на настоящите общи условия, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разходите, свързани с притежаваните от него активи

Останалите документи влизат в сила от датата приемането и одобрението им от компетентния орган.

Нашите служители са на разположение, за да отговорят на всеки Ваш въпрос.

С уважение,

Кепитъл Маркетс АД