Търговия с Акции

С Кепитъл Маркетс АД имате възможност за търговия с над 15 000 акции на над 20 борси в света.

Предимства на търговията с Кепитъл Маркетс АД:

• Ниски и гъвкави комисиони
• Възможност за използване до 75% от инвестициите в акции като гаранция за търговия с други маржин инструменти
• Възможност за търговия с над 800 борсово търгувани фонда (ETF).