Как да пусна поръчка?


Поръчки за покупка/продажба на акции се подават писмено в офиса на Кепитъл Маркетс, както и на телефона на нашия дилинг.

Какво представляват пазарните поръчки?

Пазарните поръчки са поръчки за покупка или продажба на финансов инструмент, които следва да се изпълнят веднага по текуща пазарна цена. Когато пазарът е отворен, обикновено отнема от секунди до няколко минути, за да се изпълни поръчката.

Какво представляват лимитираните поръчки?

Лимитираните поръчки са поръчки за покупка или продажба на финансов инструмент при условие това да се случи, когато пазарната цена стигне до точно определено ниво. Те могат да бъдат използвани за отваряне и затваряне на позиции. Например, лимитираната поръчка може да се използва, за да се затвори дълга позиция чрез продажба на инструмент, когато цената му стигне определено ниво, и тогава да се получи печалбата
.