Борсово търгуваните фондове (ETF) са взаимни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни акции. Те обикновено следят движението на определен индекс или определен индустриален или друг сектор от икономиката.