Често задавани въпроси

 

Какво представлява борсово търгуваният фонд (ETF)?

Борсово търгуваните фондове са пасивно управлявани инвестиционни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни акции. Те може да са свързани с определен фондов, облигационен или стоков индекс, специфична индустрия, регионален сектор или друг финансов инструмент.

По какво се различават ETF фондовете от взаимните фондове?

Борсово търгуваните фондове предлагат същата диверсификация и широки инвестиционни възможности както и взаимните фондове. Разликата е в това, че:

• ETF фондовете са с променлива цена по време на борсовата сесия
• Портфейлите на ETF фондовете се публикуват всеки ден
• ETF фондовете могат да се купят и продадат на по-изгодна цена на борсата

Колко борсово търгувани фонда може да се търгуват чрез Кепитъл Маркетс?

Кепитъл Маркетс предлага търговия с над 850 борсово търгувани фонда.

Как се регулират борсово търгуваните фондове?

ETF фондовете се регулират от законодателството в страната, в която са регистрирани, като също спазват правилата и наредбите на борсите, на които се търгуват.

Каква е ползата от инвестиция в борсово търгувани фондове?

Предимствата на търговията с ETF фондове са:

• Можете да купувате и продавате по всяко време като всяка друга акция
• Можете да използвате същите видове поръчки, които са валидни и за търговията с акции – пазарни, лимитирани и стоп поръчки
 

Какви такси се плащат при търговия с ETF фондове?

При ETF има годишни такси за управление, които са начислени в самата цена на акцията. Тази такса не включва комисиона, която се заплаща при търговия с борсово търгуваните фондове. Всеки ETF има проспект, в който можете да видите всички такси, свързани с него.