Инвестиционен посредник "Кепитъл Маркетс" АД Ви дава възможност сами да търгувате на "Българска Фондова Борса - София" директно от личния си компютър посредством системата COBOS® (Client Order-Book Online System) - интернет базирано приложение за достъп в реално време до системата за търговия на "Българска Фондова Борса - София". COBOS® се актуализира най-малко на всеки 15 секунди и предлага на индивидуалните инвеститори достъп в реално време до системата за търговия на борсата с цел въвеждане на поръчки за сключване на сделки след потвърждение от техния брокер. Всеки клиент получава електронен потребителски сертификат за работа в COBOS®, като същевременно сключва стандартния рамков договор за извършване на сделки с ценни книжа. За да можете да използвате системата е необходимо да попълните при нас "Заявление за регистрация на клиент на COBOS®" до "Българска Фондова Борса – София" за да Ви бъде издаден клиентски сертификат в електронен формат.