Договори за разлика (CFD)

Договорите за разлика (CFD) са финансов инструмент, който отразява движението на цената на различни видове активи. Тези деривати предоставят възможност за печалби при ръст или спад на цената, без да е необходимо реално да се притежава конкретния финансов актив, върху който те са базирани. Можете да печелите от движението в цената на чуждестранните акции, индекси и стоки, без реално да ги купувате или продавате, като сте вложили много по-малка инвестиция, отколкото ако си купите самите акции или стоки.

Можете да търгувате със CFD (договор за разлика) върху акции на всички основни американски, европейски и азиатски борси; CFD върху основните борсови индекси в света; и CFD върху най-търсените стокови фючърси.

Предимствата на CFD търговия

• Възможност за къси продажби на акции, индекси и стоки

• Избор от над 6000 CFD върху акции

• Избор от 20 CFD върху основни индекси

• CFD инструментите допълват идеалния инвестиционен микс

Маржин изисквания

За своите операции със CFD Кепитъл Маркетс АД използва решения за търговия, предлагани от СаксоБанк, Дания. CFD-та се предлагат съгласно определени групи с маржин изисквания, които зависят от пазарната капитализация, ликвидността и волатилността на отделната акция. За повече информация относно маржин изискванията, моля последвайте линка: http://www.saxobank.com/trading-products/cfds/cfd-margin-rates