Финансовите Анализи на функционирането на търговски дружества и структури на различни равнища включва подготовка и изработка на пълни финансови отчети и про-форма отчети във формати “Финансово счетоводство” и “Управленско счетоводство” за различни цели, оценка на резултатите от всякаква стопанска дейност и упражняване на финансов контрол.