Финансовите Обосновки служат за набирането на Акционерен (Дялов) капитал, при обявяването на Облигационни заеми, по Искания за отпускане или преструктуриране на Кредити за инвестиционен и за работен (оборотен) капитал и други подобни. Те се основават и се изработват в съответствие със стандартите от обичайната световна практика и удовлетворяват всякакви специфични изисквания на български и чуждестранни, банкови и небанкови институции, по отношение на реквизитите, съдържанието и формата на изложението.