Парични средства при откриване на сметка

Кепитъл Маркетс не изисква минимален депозит при сключване на договор за търговия чрез Capital Markets Meta Trader. Клиентите, които са открили вече своя реална сметка, следва да внесат в банковите сметки на Кепитъл Маркетс, само паричните средства, с които желаят да търгуват според маржин изискванията за търговия с отделните продукти.

Внасяне на парични средства за търговия

За да могат клиентите на Кепитъл Маркетс да стартират търговия с желаните инструменти на международните пазари, е необходимо да внесат съответната сума спрямо маржин изискванията на пазарите на каса в офиса на  Кепитъл Маркетс или чрез банков превод по сметка на дружеството.

Внасяне на средства чрез банков превод

При захранване на клиентска сметка чрез банков превод, клиентската сметка се заверява по следния начин:

• Заверяването на сметката за търговия става веднага след като е получено потвърждение от банката за извършен банков превод
• При внасяне на средства над 25 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, сметката за търговия се заверява до три работни дни в зависимост от банковите институции
• В платежното нареждане се записват трите имена и ЕГН на клиента
• За бенефициент на превода се посочва " Кепитъл Маркетс  АД"
• При внасяне на сума над 30 000 лева или равностойността им в друга валута, клиентът трябва да попълни Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Банкови сметки

Банка: "Търговска Банка Д" АД
Бенефициент: "Кепитъл Маркетс" АД
Адрес: град София, 1000, ул. "Христо Белчев" №8
Сметка BGN BIC ллллллллллллллл IBAN: лллллллллллллл
Сметка USD BIC ллллллллллллллллл IBAN: лллллллллллллллллллл
Сметка EUR BIC лллллллллл IBAN: ллллллллллллл

Внасяне на средства на каса в Кепитъл Маркетс

При внасяне на сума на каса в офиса на Кепитъл Маркетс, клиентската сметка за търговия се заверява по следния начин:

  • Сметката на клиента се заверява веднага след внасянето на сумата
  • При внасяне на сума на каса над 10 000 лева, клиентът трябва да попълни Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5,
    т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  • Във връзка с прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой и във връзка с Указанията за прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой издадено от Министерство на финансите, клиенти могат да внасят/теглят на каса до 15 000 лева или тяхната равностойност в чужда валута.
  • Комисиони за внасяне на средства на каса не се начисляват
  • Работното време на Кепитъл Маркетс за извършване на касови операции е всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Заявка за теглене се прави чрез:

1. За теглене на суми на каса – в офиса на Кепитъл Маркетс, с предварително телефонно обаждане и по e-mail
2. За теглене на суми чрез банков превод - по e-mail или с факс.

Заявката се изтегля, попълват се изискваните данни и се изпраща на e-mail: capital_markets@netissat.bg, или на факс 02/ 933 00 34. Клиентите ще получат телефонно обаждане от служител на Кепитъл Маркетс за потвърждение на тегленето и тогава ще придвижат направената заявка.

Изпълнение на заявка за теглене

• Работно време за приемане на заявки за теглене на средства на каса: всеки работен ден 9:00 – 11:30 ч.
• В офиса на Кепитъл Маркетс в София клиентите могат да изтеглят на каса суми до 1000 лв или тяхната равностойност в щатски долари/евро без предварителна заявка. За суми над 2 000,00 лева се изисква еднодневно предизвестие. За суми над 5 000,00 лева и за суми над 1 000 единици от съответната чужда валута се изисква двудневно предизвестие.
 

Превалутиране на внесени и теглени суми

При внасяне и теглене на каса или по банков път на суми във валута, различна от основната валута на сметката, се извършва валутна операция през текущите курсове на обслужващата банка за сделки с валута в брой или по сметка, като клиентската сметка се заверява със съответната сума в основната валута на сметката.