Финансовите анализи, които подготвя екипът на Кепитъл Маркетс са базирани на специализирани бизнес модели и бази данни, чрез които достатъчно точно може да се определи състоянието на инвестиционния проект или предприятието. Работата на екипа включва:

  • Бюджетно планиране 
  • Анализ на паричните потоци и предложения за оптимизиране
  • Прилагане на система за контрол на разходите 
  • Въвеждане на програми за разсрочено плащане 
  • Въвеждане на програми за събиране на вземания