Тази услуга се предлага на всички клиенти паралелно с изготвянето на инвестиционен проект, продажба на активи или предприятия, при провеждане на търгове и конкурси, пред банки при реализиране на кредитно финансиране. Работата на екипа на Кепитъл Маркетс включва:

  • Представителство на клиента пред различни органи и институции, с които той контактува при реализирането на определен проект

В случай на финансиране на инвестиционен проект, работата на екипа включва:

  • Структуриране на оптимален вариант на финансиране – банково, дялово финансиране от страна на специализирани фондове, друго частно финансиране

Представяне на инвестиционния проект пред потенциалните финансиращи институции и лица