COBOS ® – платформа за директна търговия на  "Българска Фондова Борса – София".

Инвестиционен посредник "Кепитъл Маркетс" АД Ви дава възможност сами да търгувате на "Българска Фондова Борса - София"  директно от личния си компютър посредством системата COBOS® (Client Order-Book Online System) - интернет базирано приложение за достъп в реално време до системата за търговия на "Българска Фондова Борса - София".

COBOS® се актуализира най-малко на всеки 15 секунди и предлага на индивидуалните инвеститори достъп в реално време до системата за търговия на борсата с цел въвеждане на поръчки за сключване на сделки след потвърждение от техния брокер.

Всеки клиент получава електронен потребителски сертификат за работа в COBOS®, като същевременно сключва стандартния рамков договор за извършване на сделки с ценни книжа.
За да можете да използвате системата е необходимо да попълните при нас "Заявление за регистрация на клиент на COBOS®"  до "Българска Фондова Борса – София"  за да Ви бъде издаден клиентски сертификат в електронен формат.

При осъществяване на сделки чрез системата за онлайн търговия COBOS®, клиентите дължат комисионни, съгласно Тарифата за такси и комисиони на дружеството. 

Клиентът импортира издаденият му сертификат в браузъра си. Това става посредством двукратно щракване с мишката върху сертификата или чрез менюто Tools->Internet Options->Content на MS Internet Explorer и от него последователно се натискат бутоните "Certificates..." и "Import...". След преминаването през т. нар "wizard", клиентският сертификат е импортиран.

За достъп до системата, е необходимо да отидете на страницата на "Българска Фондова Борса – София" – COBOS. При вход в страницата, браузърът отправя запитване за сертификата, който ще бъде използван.

При отваряне на страницата е необходимо да се щракне с мишката на COBOS® в горната лява част на екрана, при което ще се отвори прозореца на системата, изисквайки въвеждането на правилната парола. Потребителят на COBOS® е необходимо да въведе потребителски име и парола (тези, които е посочил в заявлението), като потребителското име е идентично на това от сертификата (клиентския номер в "Централен депозитар" АД) и не може да бъде променяно.