Публично предлагане на ценни книжа Частно предлагане на ценни книжа Търгово предлагане