Кепитъл Маркетс подготвя частно предлагане на обикновени или преференциални акции, корпоративни, ипотечни или друг вид облигации.
Основните дейности във връзка с частното предлагане на ценни книжа, които Кепитъл Маркетс извършва, са:

Структуриране на емисии акции и облигации

Структурирането на емисии ценни книжа включва обстоен анализ на финансовото и пазарно състояние на компанията и инвеститорския интерес. В тази връзка специалистите на Кепитъл Маркетс извършват:

  • Консултиране при определяне на основните параметри на емисията
  • Проучване на инвеститорския интерес към емисията
  • Изготвяне на подробни парични потоци за проекта
  • Изработване на меморандум и приложни документи

Пласиране на емисията ценни книжа

Предлагане на определен от Компанията процент от емисията на потенциални инвеститори. Дейността по пласиране включва разработване на стратегия за привличане на инвеститори, както и участие в представянето на емисията пред потенциални инвеститори. Ценните книжа се предлагат на ограничен брой индивидуални инвеститори, каквито са застрахователните дружества, банките, пенсионните компании, инвестиционните фондове.