Оценката на предприятие или отделни негови активи се извършва от лицензирани оценители, чиято работа включва:

  • Посещение на предприятието или на помещението, където се намира активът
  • Оценка на актив/предприятие
  • Изготвяне на необходимите документи

Експертите на Кепитъл Маркетс познават индустрията в България и са консултирали десетки български предприятия.