Търговия на Българска Фондова Борса - София чрез поръчки в офиса на Кепитъл Маркетс.