Търговия с CFD върху стокови фючърси

CFD върху стокови фючърси е предпочитан инструмент за търговия при по-малки инвестиции, защото има възможност за нисък маржин и нисък обем и не се начисляват комисиони. CFD инструментите са по-подходящи в сравнение с фючърсните контракти за желаещите да инвестират малки суми, тъй като минималните количества за търговия са по-ниски – например, минимумът за търговия на CFD върху злато е 5 тройунции, а един фючърсен контракт върху злато е за 100 тройунции.


Предимства:

• CFD върху 19 стоки - петрол, злато, сребро, мед, царевица, пшеница и др.

• Ниски минимални количества и нисък маржин

• Заемане на дълги и къси позиции

• Мигновено изпълнение на поръчки и висока ликвидност

• Откритите позиции при търговия със CFD върху стоки не подлежат на олихвяване.

• CFD инструментите допълват идеалния инвестиционен микс.