Условия за търговия с договори за разлика (CFD)

Договори за разлика (CFD)

Кепитъл Маркетс  предлага търговия със договори за разлика (CFD) чрез платформа за търговия на международните финансови пазари, която дава възможност за инвестиции в голямо разнообразие от финансови инструменти от всички големи световни борси

Дивиденти

Притежателите на CFD върху акции ще получат всички дивиденти, с приспаднатите приложими такси и данъци, които се полагат за съответната акция. При къса продажба на CFD върху акции ще трябва да заплатят нетния дивидент, раздаден на съответната акция.

Валутна преоценка

Когато валутата на търгувания инструмент се различава от валутата на клиентската сметка се налага превалутиране. Конвертиране на валути на разходите за търговията, както и печалби и загуби от търговска дейност се извършва по валутни курсове на затваряне на дневната търговия в 17:00 часа нюйоркско време, плюс/минус 0.5%.

Олихвяване при търговия с Договори за разлика (CFD)

Договорите за разлика са продукт, търгуван на маржин основа, поради което, за всеки ден, в който клиентът има отворена позиция в CFD, към сметката му се прибавя/приспада следната лихва върху целия изтъргуван обем. Позицията подлежи на олихвяване след затварянето на борсата, на която се търгува инструментът.

Лихвата върху CFD се поема на 100% от ИП Кепитъл Маркетс АД.

Частично изпълнение на поръчка (ордер)

При лимит поръчки може да се изпълни само част от зададения в поръчката обем. В такива случаи останалото неизпълнено количество от ордера продължава да стои като активен ордер със същите параметри.

Пазарни поръчки (ордери)

Някои  борси  не поддържат пласирането на пазарни поръчки. Ако пожелаете пласирането та пазарна поръчка на такава борса, тя автоматично ще бъде преобразувана в агресивна лимитирана поръчка, която ще бъде поставена "в пари" до предварително определен процентен лимит. Задължение на клиента е да провери дали агресивната лимитирана поръчка ще се изпълни след нейното поставяне.

 

Борса

Лимит в %

Athens Stock Exchange (AT)

2%

Australian Stock Exchange (ASX)

2%

Oslo Stock Exchange (OSE)

1.75%

OMX Copenhagen (CSE)

2.50%

OMX Helsinki (HSE)

2.50%

OMX Stockholm (SSE)

2.50%

Някои от брокерите-контрагенти на Кепитъл Маркетс АД могат да предпочетат да преобразуват пазарните поръчки, поставени на гореизброените борси, в агресивни лимитирани поръчки 3% "в пари". С това се цели предпазване на клиентите от "лошо изпълнение" (bad fills) на поставената поръчка. Кепитъл Маркетс АД не носи отговорност за неизпълнение на поставените по този начин поръчки.