CFD Често задавани въпроси

Какво е договор за разлика (CFD)?

Договорът за разлика (CFD) е продукт, който възможност да печелите от движението на цената на чуждестранни акции и индекси, без да се налага реално да ги купувате или продавате. CFD се търгува на маржин, поради което вие използвате много по-малка инвестиция, отколкото ако трябваше да притежавате дадена акция. Въпреки че с договорите за разлика вие нямате собственост върху акциите, те отразяват изцяло представянето им, включително осигуряват право на дивидент.

Как се получават дивиденти при договори за разлика върху акции?

Притежателите на дълги позиции на договори за разлика се квалифицират за пропорционално акционерно участие при изплащане на дивиденти. Притежателите на къси позиции на договори за разлика трябва да заплатят сума, която е равна на брутния дивидент по дадената акция. Дивидентите по CFD позиции се заплащат от банката-депозитар, а не от компанията, върху чиито акции е договорът за разлика.

Как се участва в корпоративните събития, ако имаш договор за разлика?

Тъй като CFD позицията отразява ролята на купувач или продавач на акции в дадена компания, тя също отразява и промени в капитала и придобивки, обявени от тази компания:

• Притежателите на договори за разлика взимат участие в корпоративни събития, но нямат право на акционерен глас
• При наличие на бонуси, права и сплит на акции отново има отражение върху договора за разлика, като се отчитат промените върху пазарната цена вследствие на корпоративните събития
• В случай на придобиване на права, Кепитъл Маркетс не може да предложи услуга за търговия на тези права.

Кога мога да търгувам със CFD?

В редовно обявените часове за търговия на борсите, на които се търгува съответната акция, върху която е CFD.

На какви пазари могат да се търгуват CFD?

През Кепитъл Маркетс  можете да търгувате със CFD на над 20 основни борси в света, което включва и CFD върху 20 индекса.

Какви видове CFD има?

CFD върху акции, CFD върху индекси, CFD върху стокови фючърси и CFD с директен пазарен достъп.