УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ И ЗА ПРЕДАВАНЕ/ПОДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ НА КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД

  Уведомление за изменение на общите условия, Политиката за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания, Тарифата на Кепитъл Маркетс АД

  Информация за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г., съгласно изискванията на делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

  Промяна на седалището, адресът на управление, адресът за кореспонденция и адресът на офиса, в който Кепитъл Маркетс АД ще сключва договори с клиенти и ще предлага услугите си съгласно своя предмет на дейност.

  УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ С КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД и ПРИЕМАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЯК ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ЗА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ