Промяна на седалището, адресът на управление, адресът за кореспонденция и адресът на офиса, в който Кепитъл Маркетс АД ще сключва договори с клиенти и ще предлага услугите си съгласно своя предмет на дейност.

  УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ С КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД и ПРИЕМАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЯК ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ЗА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ

  Уведомление за изменение на Общи условия, политики и правила, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „Кепитъл Маркетс“ АД

  Уведомление за изменение на Общи условия, политики и правила, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „Кепитъл Маркетс‛ АД

  Уведомление за сделка извън регулиран пазар с акции на публично дружество