За нас

Инвестиционен посредник, „Кепитъл Маркетс“ АД предоставя на своите клиенти широк спектър от финансово – инвестиционни продукти и услуги според потребностите на индивидуални, корпоративни и институционални клиенти и инвеститори.

Инвестиционен посредник „Кепитъл Маркетс“ АД е лицензиран с Решение N 63 – ИП / 03. 07. 1998 г. на КЦКФБ. Дружеството притежава Лиценз № РГ-03-0132/17.09.2007 г. издаден от Комисия за финансов надзор, с което се дава право на ?Кепитъл Маркетс“ АД да извършва инвестиционни услуги и дейности като инвестиционен посредник в рамките на европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Този независим орган гарантира високи нравствени качества на обслужване и помага на клиентите за укрепване на доверието им.

Нашият главен офис е базиран в София, България. На 22.07.2011г. Комисия за финансов надзор издаде разрешение на инвестиционния посредник да предоставя своите услуги и дейности на територията на Полша при условията на свободно предоставяне на услуги.

Висококвалифицираният екип от специалисти на „Кепитъл Маркетс“ АД, е отдаден на изграждането и развитието на дългосрочно сътрудничество с клиентите, като избира най-подходящата стратегия за всяка тяхна финансова дейност. Анализираме постоянно нагласите на инвеститорите и техните изисквания, за да постигнем пълен синхрон между техните очаквания и обслужването, което получават.

Отделяме значителна част от нашите усилия за създаване на нови финансови продукти и услуги, които да допринесат за развитието на нашите клиенти.

Дружеството е член и акционер на „Българска фондова борса – София“ АД, съгласно решение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД.

Дружеството е член на „Централен депозитар“ АД.

„Кепитъл Маркетс“ АД е член на „Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници“ (БАЛИП), съгласно решение на УС на БАЛИП проведено на 05.10.06 г.