Борсова Търговия

Кепитъл Маркетс предоставя на клиентите си възможност да участват в търговията на Българска Фондова Борса – София, чрез обслужващ брокер и директно чрез електронната система COBOS:

Кепитъл Маркетс ви предлага възможността да търгувате чрез обслужващ брокер с подаване на поръчки.

COBOS е интернет базирано приложение за оторизиран и защитен достъп в реално време. Целта на приложението е въвеждане на поръчки за сключване на сделки, като актуализирането на информацията е в рамките на няколко секунди.