Корпоративни събития

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 110г, ал. 3 от ЗППЦК, Ви информираме за следните корпоративни събития на публични дружества:

Кликнете тук, за да видите събитията.

За обратна връзка на акционерите с Кепитъл Маркетс АД, моля използвайте следния e-mail адрес: capital_markets@gmail.com