Инвестиционни консултации

Изготвянето и структурирането на добър инвестиционен проект е сложна задача, която изисква необходимата компетентност и опит на екипа, който го изработва. Това е важна стъпка към успешното реализиране на инвестицията, за която се създава. Инвестиционният проект се създава по различни причини:

– при започване на нов бизнес или при разширяване на вече съществуващ;

– при приемане на нова насока на дейността или при стартиране на нова стратегия;

– при привличане на дълг или при собствено финансиране на проекти;

– при започване на производство на нов продукт или услуга;

– при внедряване на ново производствено оборудване.

Това са само малка част от причините, за да бъде изработен инвестиционен проект.

Ако искате да научите повече – обадете ни се.