ИП "Кепитъл Маркетс" АД извършва услугата държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция.